Պայմաններ և պայմանագրեր Եվրոպայի հաճախորդների համար

Polbox-media.com («Կայք») պատկանում է POLBOX MEDIA LP LLC-ին (ապրանքանիշը): Սույն Օգտագործման պայմանների համաձայնագիրը («Համաձայնագիրը») կարգավորում է ձեր կողմից կայքի օգտագործումը: Խնդրում եմ ուշադիր կարդացեք այս կետը: Համաձայնագիր. Օգտագործելով այս կայքը, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել պայմանագրով, անկախ նրանից, արդյոք գրանցված եք որպես Հաճախորդ («Հաճախորդ»): Եթե ​​ուզում եք անդամագրվեք և օգտագործեք Polbox-media.com տեխնիկական աջակցության ծառայությունը («Ծառայություն աջակցություն»),կարդացեք սույն Համաձայնագիրը և հաստատեք ձեր համաձայնությունը:

Իրավաբանական անձի գրանցման հասցեն POLBOX MEDIA LP LLC Հայաստան, ք.Երևան, Եզնիկ Կողբացի 30/8 ՀՀ

1. Համաձայնագրի ընդունում.
Սույն Համաձայնագիրը էլեկտրոնային պայմանագիր է, որում սահմանում է վեբկայքի և ձեր կողմից օգտագործվող իրավականորեն պարտադիր պայմաններն ու Անդամակցության պայմանները-տեխնիկական ծառայության աջակցության: Սեղմելով «Ընդունել» կոճակը սույն Համաձայնագրով ստեղծվում է էլեկտրոնային ստորագրություն, որն ունի նույն իրավաբանական ուժը և հնարաորությունը, ինչպես կլիներ ձեռագիր ստորագրությունը։ Սեղմելով <<Ընդունել>> կոճակը դուք ընդունում եք սույն Համաձայնագիրը և համաձայնում եք պայմաններին, դրանում պարունակվող կամ նշված պայմանները և ծանուցումները: Polbox-media.com-ը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոփոխել համաձայնագիրը ապագայում, և նման փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում անմիջապես կայքում տեղադրվելուց հետո: Նման փոփոխությունների հրապարակումից հետո կայքի ցանկացած հետագա օգտագործում կնշանակի ձեր կողմից վերանայված պայմանների ընդունում և համաձայնեցում:

2. Համապատասխանությունը.
Գրանցվելու համար դուք պետք է լինեք առնվազն տասնութ (18) տարեկան, որպեսզի կարողանաք գրանցվել որպես հաճախորդ կամ օգտագործեք այս կայքը: Աջակցության ծառայության անդամակցությունը չեղյալ կ հայտարարվի այնտեղ որտեղ կլինի արգելք: Օգտագործելով կայքը, դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ ունեք սույն Համաձայնագիրը կնքելու իրավունքը, իրավասությունը եւ կարողությունը , սույն Համաձայնագրի բոլոր պայմաններին համապատասխանելիությունը:

3. Պատասխանատվություն կայքի համար
Դուք պատասխանատու եք ձեր կայքի բոլոր գործողությունների համար, ծառայության աջակցությունում: Դուք պատասխանատու եք ձեր կայքի հետ կապված բոլոր գաղտնաբառերի գաղտնիության պահպանման համար:

4. Արգելվում է անօրինական գովազդի օգտագործումը
Այս կայքը միայն ձեր անձնական օգտագործման համար է և չի կարող օգտագործվել ցանկացած այլ կոմերցիոն նպատակների համար: Ձեզանից պահանջվում է պահպանել ձեր օգտագործման հետ կապված բոլոր կիրառելի օրենքները և լրացուցիչ սահմանափակումներ տրամադրված կայքի կողմից , որոնք կարող են ամրագրվել ցանկացած գրավոր կամ ցուցադրված ծանուցումով Polbox-media.com-ից: Որպես կայքի օգտագործման պայման ձեր կողմից, դուք երաշխավորում եք, որ չեք օգտագործի կայքը որևէ նպատակով, որոնք անօրինական են կամ արգելված են սույն համաձայնագրով:

5. Երրորդ կողմի բովանդակություն և հղումներ
Այս կայքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց պատկանող բովանդակություն և հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայք կամ ռեսուրսներ: Polbox-media.com-ը չի աջակցում, չի հովանավորում, չի հաստատում և այլ կերպ պատասխանատվություն չի կրում կայքում երրորդ կողմի բովանդակության համար: Բացի այդ, Polbox-media.com-ը չի վերահսկում երրորդ կողմի կայքերը կամ ռեսուրսներ և պատասխանատվություն չի կրում որևէ բովանդակության, գովազդի, ապրանքների, ծառայությունների կամ այլ նյութերի համար, որոնք հասանելի են նման կայքերում կամ ռեսուրսներում: Polbox-media.com-ը պատասխանատվություն չի կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատճառված ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, ենթադրաբար կամ ոչ ենթադրաբար , օգտագործման հետ կապված կամ հիմնվելով ցանկացած նման բովանդակության, գովազդի, ապրանքների, ծառայությունների կամ այլ նյութերի , նման կայքերի ռեսուրսների կամ հասանելիության պատճառով:

6. Օգտագործողների կողմից տեղադրված բովանդակություն
Polbox-media.com-ը պատասխանատվություն չի կրում այլոց կողմից տրամադրված բովանդակության համար ներառյալ այս կայքի օգտատերերը: Մենք պարտավոր չենք դիտել կամ հետևել հանրային վայրերում ուրիշների կողմից հրապարակված բովանդակությանը կայք։ Այնուամենայնիվ, Polbox-media.com-ը իրեն իրավունք է վերապահում դիտել,փոփոխել կամորեւէ խնդրի պատճառով հեռացնել նման բովանդակությունը առանց նախնական ծանուցման : Դուք չեք կարող բովանդակություն տեղադրել Կայքի հանրային տարածքներում,որը խախտում է սույն Համաձայնագիրը: Polbox-media.com-ը չի պահանջում սեփականութըան իրավունք որեւէ բովանդակության նկատմամբ, որը դուք կարող եք տեղադրել: Այնուամենայնիվ, բովանդակություն ներկայացնելով կայքի հանրային տարածքներին՝ դուք տրամադրում եք Polbox-media.com-ն օգտագործելու, պատճենելու, տարածելու, փոխանցելու, ցուցադրելու, հրապարակելու, վերարտադրելու, խմբագրելու, հարմարեցնեուլ, փոփոխելու, թարգմանելու և խթանելու այս բովանդակությունը, ինչպես նաեւ ստեղծել ածանցյալ գործեր կամ նման բովանդակություն ներառել այլ աշխատանքներում: Ինչպես նաև տրամադրել և թույլ տալ նրանց հետ կապված ենթլիցենզիաները:

7. Վճարներ և վճարումներ
Polbox-media.com-ը Աջակցման ծառայությունից օգտվելու համար ձեզ վճարում է ձեր առցանց հաշվի միջոցով (ձեր «Վճարային հաշիվ»): Դուք համաձայնում եք վճարել Polbox-media.com-ի համար բոլոր վճարները, ներառյալ, այդ պահին գործող չվերադարձվող վարչական վճարը, ձեր կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր աջակցման ծառայության համար կամ ուրիշների կողմից (ներառյալ ձեր գործակալները)՝ օգտագործելով ձեր վճարման հաշիվը, և դուք լիազորում եք Polbox-media.com-ին գանձել վճարներ, և դուք համաձայնում եք վճարել,օգտագործելով ձեր ընտրած վճարման եղանակը (Վճարման եղանակը) ձեր օգտագործման համար: Աջակցման ծառայություններ: Ընդունված վճարման եղանակները ներառում են Visa/MasterCard: Դուք ներկայացնում եք, որ իրավունք ունեք օգտագործելու ձեր Վճարման եղանակը: Polbox-media.com իրավունք է վերապահում ուղղելու ցանկացած սխալ կամ կատարված սխալ, նույնիսկ եթե նա արդեն հայցել կամ ստացել է վճարումը։ Դուք պետք է տրամադրեք ընթացիկ, ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվություն ձեր վճարային հաշվի մասին: Դու պետք է անհապաղ թարմացնեք բոլոր տեղեկությունները` այն ընթացիկ պահելու համար, ձեր վճարային հաշվի ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը (օրինակ՝ վճարման համակարգի փոփոխությունը, կրեդիտ քարտի համարը կամ գործողության ժամկետը), եթե տեղեկացվել եք անվտանգության հնարավոր խախտման մասին, օրինակ՝ չարտոնված ձեր օգտանունի կամ գաղտնաբառի բացահայտումը կամ օգտագործումը: Փոփոխությունների մասին այս տեղեկատվությունը կարող է ուղարկվել մեզ էլեկտրոնային փոստով: Ձեր վճարման պայմանները հիմնված կլինեն ձեր վճարման եղանակի վրա և կարող է որոշվել ձեր համաձայնագրի և ֆինանսական հաստատության, վարկային քարտ թողարկողի միջև կամ ձեր ընտրած վճարման եղանակի մեկ այլ մատակարարի միջեւ («Մեթոդների մատակարար -վճարում»):

Մենք ընդունում ենք վճարման 2 եղանակ.

1. Վճարեք վարկային կամ դեբետային քարտով

2. Վճարում բանկային փոխանցումով

Վճարում վարկային և դեբետային քարտերով.

1. Խնդրում ենք այցելել մեր Polbox-media.com էջը՝ օգտագործելով Google Chrome-ը կամ Mozilla Firefox և այլն: Վճարման և կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար, խնդրում ենք չօգտագործել Internet Explorer-ը:

2. Վճարելու համար դուք պետք է գրանցված լինեք և լիազորված լինեք Polbox-media.com կայքում:

3. «Խանութ» բաժին գնալուց հետո ընտրեք ցանկալի ապրանքը։

4. Զամբյուղ մուտք գործելուց և «Դրամադրում» կոճակը սեղմելուց հետո ստուգեք բոլոր տվյալների ճշտությունը:

5. Խնդրում ենք ընտրել վճարման եղանակի կրեդիտ քարտ և համաձայնել պայմանագրի պայմաններին:

6. Դուք կարող եք ավանդ կատարել վարկային քարտերի միջոցով (Visa, MasterCard), որոնք ունեն անվտանգության ծածկագիր. Անվտանգության կոդը հետեւի վերջին 3 կամ 4 թվանշաններն են վճարային քարտի կողմը, մագնիսական շերտի տակ (կամ որտեղ որ գտնվում է ձեր ստորագրությունը):

7. Այնուհետև դուք կվերահղվեք այն բանկի էջին, որի հետ համագործակցում է Polbox-ը. media.com. Խնդրում ենք ճիշտ լրացնել բոլոր տվյալները:

8. Բանկի էջից հետո դուք կվերահղվեք մեր էջ, և ներս 5 րոպեի ընթացքում, պատվերի էջում դուք կկարողանաք դիտել վճարման կարգավիճակը:

9. Ուշադրություն. Եթե ​​գործարքը չի ավարտվել, նորից փորձեք և համոզվեք, որ բոլոր տվյալները ճիշտ են: Եթե ​​հաջորդ գործարքը չեղարկվի, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ, արդյոք ընտրված վճարման եղանակը ճիշտ է և կապվեք բանկի հետ օտարերկրյա գործարքների վերաֆինանսավորման համար:

. Հարցերի դեպքում դիմեք մեզ «Խանութ» բլոկի «Կոնտակտներ» մենյուից:
Զգուշացում. Եթե ​​գործարքը չի ավարտվել, նորից փորձեք և համոզվեք, որ բոլոր տեղեկությունները ճիշտ են: Եթե ​​հաջորդ գործարքը չեղարկվի, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ, եթե ընտրված վճարման եղանակը ճիշտ է ապա կապվեք բանկի հետ օտարերկրյա գործարքների. վերաֆինանսավորման համար:
Հարցերի դեպքում դիմեք մեզ բլոկի «Կոնտակտներ» ցանկի «Հաշիվ». բլոկում:

Վճարում բանկային փոխանցումով:

Բանկային փոխանցումով վճարելու համար խնդրում ենք շարունակել գնումը ,կատարելով 1-ից 4 քայլերը, ինչպես նկարագրված է վերևում: Այնուհետև «Վճարումներ» բաժնում ընտրեք վճարման եղանակը «Բանկային փոխանցում» և համաձայնել պայմանագրի պայմաններին: Պատվեր տեղադրելուց հետո դուք կստանաք հաստատում, այնուհետև լրացուցիչ էլեկտրոնաին նամակ հաշիվ-ապրանքագրով, որը կներառի բանկային տվյալները: Խնդրում ենք օգտագործել այս բանկային փոխանցման մանրամասները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ վճարոման փոխանցումը բանկի կողմից կարող է երկարացնել ձեր պատվերի մշակումը:

Վերադարձ

Եթե ​​ցանկանում եք վերադարձնել բոլոր կամ միայն պատվիրված ապրանքների մի մասը, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ «Խանութ» բլոկի «Կոնտակտներ» մենյուից:
Գնված սարքավորումները կարող են վերադարձվել գնման օրվանից, առաքման 14 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Վերադարձի դեպքում գնորդը վճարում է առաքման արժեքը։

Խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը.

• Ինտերնետային պատվերի համարը

• Ամբողջական հասցեն, որտեղից կարելի է վերցնել ապրանքները

• Կոնտակտային համարը.

Վճարումը կվերադարձվի քարտային հաշվին, որտեղից կատարվել է վճարումը:

Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում ձեր գումարը վերադարձնելու համար: Միջոցները կգնան ձեր բանկային հաշիվ 3-5 օրում։ Ինչ անել, եթե դուք ստանում եք թերի ապրանք: Եթե դուք որևէ խնդիր ունեք Polbox-media.com-ի նոր արտադրանքի հետ կամ եթե դուք մտահոգված եք աշխատունակության համար, անմիջապես կապվեք հաճախորդների սպասարկման կետի հետ Polbox-media.com- թերության մասին հայտնելու համար: Դուք կստանաք ձեզ անհրաժեշտ հասցեն,որին անհրաժեշտ կլինի ուղարկել վնասված ապրանքը, (սարք). Սարքի Անբավարար աշղատանքի մասին տեղեկատվությունը ստանալուց հետո Polbox-media.com-ը կկապվի ձեզ հետ:

8. Ապրանքների առաքում.
Պատվերը կարող եք ստանալ անմիջապես առաքման ծառայությունից կամ առաքիչից։

Առաքում ԵՄ տարածքում մոտավորապես 3-15 օր (կախված ստացողի հասցեից , խանութի եւ ստաթողի միջև հեռավորությունից ):

Առաքման արժեքը ներառված է ապրանքի արժեքի մեջ։

Ապրանքները առաքվում են՝ UPS, DHL և USPS, FedEx և այլ ծառայությունների միջոցով:

Polbox-media.com-ը պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների մատուցման հետաձգումների համար:

Վերադարձ

Եթե ​​ցանկանում եք վերադարձնել բոլոր կամ միայն պատվիրված ապրանքների մի մասը, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ՝ հետ «Խանութ» բլոկի «Կոնտակտներ» մենյուից:

Գնված սարքավորումները կարող են վերադարձվել գնման օրվանից ,առաքման 14 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Վերադարձի դեպքում գնորդը վճարում է առաքման արժեքը։

Խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը.

• Ինտերնետային պատվերի համարը

• Ամբողջական հասցեն, որտեղից կարելի է վերցնել ապրանքները

• Կոնտակտային համարը.

Վճարումը կվերադարձվի նույն վճարման եղանակով:

Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում ձեր գումարը վերադարձնելու համար: Միջոցները կգնան ձեր բանկային հաշիվ 3-5 օրում։ Ինչ անել, եթե դուք ստանում եք թերի ապրանք: Եթե դուք որևէ խնդիր ունեք Polbox-media.com-ի նոր արտադրանքի հետ կամ եթե դուք մտահոգված եք աշխատունակության համար, անմիջապես կապվեք հաճախորդների սպասարկման կետի հետ Polbox-media.com- թերության մասին հայտնելու համար: Դուք կստանաք ձեզ անհրաժեշտ հասցեն,որին անհրաժեշտ կլինի ուղարկել վնասված ապրանքը, (սարք). Սարքի անբավարար աշղատանքի մասին տեղեկատվությունը ստանալուց հետո Polbox-media.com-ը կկապվի ձեզ հետ:

9. Սարքավորումներ և ինտերնետ հասանելիություն
Դուք պատասխանատու եք բոլոր սարքավորումների և Ինտերնետ կապերի տրամադրման համար ,որը ձեզ անհրաժեշտ է աջակցման ծառայություն մուտք գործելու համար: Մենք չենք կրում պատասխանատվություն օգտագործվող սարքի ցանկացած Ինտերնետ խնդիրների համար:

10. Տեխնիկական աջակցություն և սպասարկման ընդհատում
Դուք կարող եք աջակցություն խնդրել՝ հարցում ուղարկելով մեր կոնտակտային էջի միջոցով:

Polbox-media.com-ը նախատեսում է այս կայքի սպասարկման պարբերաբար անջատումը տեխնիկական ծառայությունների եւ այլ նպատակների համար: Հնարավոր է նաև ծառայության չպլանավորված ընդհատումներ, նման ընդհատումների դեպքում Polbox-media.com-ը կկցի աջակցման ծառայությունը վերականգնելու համար կոմերցիոն ողջամիտ ջանքեր: Դիմում նամակները կարող եք ուղարկել վեբ վարպետին Polbox-media.com հասցեով և հեռ. համարին: Բացի այդ, մենք ունենք հսկայական գիտելիքների բազա: Խնդրում ենք կարդալ բոլոր հոդվածները և դուք կստանաք հարցերի մեծամասնության պատասխանները:

11. Դադարեցում
Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ կմնա մինչ դուք օգտագործում եք այս կայքը /կամ այս կայքի անդամ կլինեք: Դուք կարող եք դադարեցնել ձեր անդամակցությունը այստեղ՝ ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով՝ ծանուցելով Polbox-media.com-ի միջոցով, պայմանների և դրույթների էջերում նկարագրված հաշվի դադարեցման ընթացակարգով:

Polbox-media.com-ը կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր Անդամակցությունն այս վեբ կայքում, ցանկացած ժամանակ ցանկացած պատճառով՝ ծանուցումով կամ առանց դրա: Ձեր անդամակցության դադարեցումից հետո ձեր օգտագործման իրավունքներն անմիջապես կդադարեցվեն : Սույն համաձայնագրի բոլոր պայմանները իրենց բնույթով կարող են մնալ ուժի մեջ ,սույն համաձայնագրի դադարեցումից հետո:

12. Հեղինակային իրավունքի և ապրանքային նշանների մասին ծանուցումներ
Այս կայքի ամբողջ բովանդակությունը պատկանում է, վերահսկվում կամ լիցենզավորված է եւ պատկանում է Polbox-media.com -ին և պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով,տարբեր մտավոր սեփականության այլ օրենքներով: Կայքի ոչ մի մաս կամ ծառայությունը չի կարող պատճենվել, փոփոխվել, հրապարակվել, փոխանցվել, բաշխվել, իրականացվել, ցուցադրվել կամ վաճառվել որևէ կերպ առանց Polbox-media.com-ի նախնական գրավոր համաձայնությոան::

Այս կայքում ցուցադրված բոլոր ապրանքային նշանները, անկախ նրանից, թե դրանք տպագրված են մեծատառով կամ ապրանքային նշանի խորհրդանիշով են, պատկանում են Polbox-media.com կամ դրանց համապատասխան սեփականատերերին: Օգտագործումը կամ այս ապրանքային նշանների կամ որևէ նյութի ,բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք ուղղակիորեն թույլատրվում են սույն հոդվածում, արգելված է, և ոչինչ ինչպես արտահայտված կամ ենթադրվում է այս կայքում, ձեզ որևէ արտոնագիր չի տալիս, Polbox-media.com-ի ցանկացած արտոնագրի կամ ապրանքային նշանի նկատմամբ կամ որևէ երրորդ կողմին:

13. Գաղտնիություն
Ձեր կողմից կայքի և/կամ Աջակցման ծառայության օգտագործումը նույնպես կառավարվում է մեր կողմից գաղտնիության քաղաքականությամբ :

. 14. Երաշխիքների ժխտում
Այս կայքը և Աջակցության ծառայությունը տրամադրվում են «ինչպես կա», բոլոր սխալներով և հասանելիությամբ, և բոլոր ռիսկերը՝ կապված բավարար որակի եւ արատադրողականության հետ, իսկ ճշգրտությունը և ջանքերը կախված են ձեզանից: Polbox-media.com-ը չի տրամադրում որևէ տեսակի երաշխիքներ ներկայացուցչություններին ,կամ երաշխիքներ կայքի այլ բովանդակության հետ կապված, կամ կայքեր, որոնք կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մուտք գործել այս կայքի միջոցով, օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, Polbox-media.com-ը հերքում է պատասխանատվություն ցանկացած և բոլոր նման ներկայացուցչությունների երաշխիքները, ներառյալ առանց սահմանափակման.:

Առեվտրականության երաշխիքի պիտանելիությունը կամ նշհատուկ նպատակի պիտանելիությունը:

Մտավոր սեփականության կամ սեփականության իրավունքի խախտման երաշխիքներ երրորդ կողմին:

Կայքի փոխանցման կամ առաքման հետ կապված երաշխիքներ.

Տվյալների ճշգրտության, հավաստիության ճշգրտության կամ ամբողջականության հետ կապված երաշխիքներ:

Երաշխիքներ, որոնք այլ կերպ վերաբերում են կատարմանը, չկատարմանը կամ այլ կերպ Polbox-media.com-ի կամ որևէ երրորդ կողմի գործողություններին:

Polbox-media.com-ը չի տալիս որևէ երաշխիք կամ հայտարարություն, արտահայտված կամ ենթատեքստաին, որ տրամադրվող տեղեկատվությունը կայքի կամ ծառայության աջակցություն միջոցով, չի պարունակի սխալներ, թերություններ կամ աշխատանքի ուշացումներ կամ տեխնիկական անճշտություններ, որ կայքը կամ աջակցության ծառայությունը հասանելի կլինեն ցանկացած դեպքում, ժամանակում և ցանկացած վայրում, որ թերությունները կամ սխալները կայքում կամ աջակցման ծառայությունում կուղղվեն, կամ որ բովանդակությունը հասանելի կայքի կամ աջակցման ծառայության միջոցով պարունակում է վիրուսներ կամ այլ վնասակար բաղադրիչներ: Կայքի յուրաքանչյուր տեղեկատվություն կարող է ենթարկվել փոփոխման առանց ծանուցման, և մենք պարտավորված ենք ստանձնել այս փոփոխությունների ողջ պատասխանատվությունը:

Polbox-media.com-ը որևէ երաշխիք կամ հավաստիացման բովանդակություն, չի տալիս երրորդ կողմի վերաբերյալ, կամ կապված կայքերի ու ռեսուրսների, և դուք ձեր վրա պետք է վերցնեք ողջ պատասխանատվությունը կապված կայքերի կամ ռեսուրսների բովանդակության օգատագործման համար: 15. Պատասխանատվության սահմանափակում
Polbox-media.com-ը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի կողմից ցանկացած ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հետևանքային, օրինակաին, հատուկ կամ պատժիչ վնասներ, ներառյալ՝ դրանից բխող շահույթի կորուստը ձեր մուտքի, օգտագործման, չարաշահման կամ օգտագործման անկարողությունը. այս կայքում կամ աջակցման ծառայությունում, նույնիսկ եթե Polbox-media.com-ին տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին: Բացի այդ, Polbox-media.com-ը հստակորեն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից որևէ մեկի հետ կապված երրորդ կողմի բովանդակությունը կամ կապված կայքերը կամ ռեսուրսները, որոնք առաջանում են կամ կապված նրանց հետ:

Չնայած դրանում պարունակվող հակառակը, Polbox-media.com-ի պատասխանատվությունը ձեր հանդեպ ցանկացած պատճառով և անկախ հայցի ձևից, միշտ կսահմանափակվի Polbox-media-ին ձեր կողմից վճարված գումարով, եթե իհարկե այդպիսին կա .com կայքի անդամակցության տևողության համար: Քանի որ որոշների մեջ իրավասությունները թույլ չեն տալիս բացառել կամ սահմանափակել պատահական կամ հետևանքայինը վնասները, Polbox-media.com-ի պատասխանատվությունը նման իրավասություններում սահմանափակվում է միայն օրենքով թույլատրված սահմաններում։

16. Վնասներ
Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել անվնաս Polbox-media.com-ը, նրան կից ձեռնարկությունների, մասնաճյուղերի, սպաների, գործակալների և ցանկացած այլ գործընկերների և աշխատակիցների վնասները, պատասխանատվությունը, պահանջները եւ ներառյալ ողջամիտ փաստաբանները: Ցանկացած երրորդ կողմի կողմից գանձվող վճար՝ կապված ձեր կայքի օգտագործման հետ կամ աջակցման ծառայությունների հետ, ձեր կողմից սույն Համաձայնագրի խախտում կամ ձեր կողմից մեկ այլ անձի ցանկացած իրավունք խախտում:

17. Ծանուցում հեղինակային իրավունքի խախտման մասին
Polbox-media.com-ը հարգում է ուրիշների մտավոր սեփականությունը, և մենք խնդրում ենք որ մեր կայքի անդամներն ու այցելուները նույն կերպ վառվեն: Եթե ​​կարծում եք, որ ձեր աշխատանքը պատճենվել և հասանելի է դարձել այս կայքում այնպես, որ այն հեղինակային իրավունքի խախտում է, խնդրում ենք տրամադրել հեղինակային իրավունքի պաշտպանության գործակալին Polbox-media.com հետևյալ տեղեկությունները:

Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կամ անձի էլեկտրոնային կամ ֆիզիկական ստորագրությունը լիազորված սեփականատիրոջ անունից:

Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության նույնականացում, որը պնդում է, որ եղել է խախտված;

Համացանցում ենթադրաբար խախտող նյութերի նույնականացման կայքը, որը պետք է հեռացվի;

Ձեր անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. Հասցեն:

Հայտարարություն, որ դուք բարեխղճորեն հավատում եք, որ աշխատանքի օգտագործումը, պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով, լիազորված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, նրա գործակալի կողմից կամ օրենքով, և սուտ մատնության պատժի տակ արված հայտարարություն, որ ծանուցման մեջ առկա տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և որ ծանուցումը ստորագրող անձը հեղինակային իրավունքի սեփականատերն է կամ անձը, որը լիազորված է գործել նրա անունից:

Հեղինակային իրավունքի սեփականատեր Polbox-media.com-ի հեղինակային իրավունքի գործակալի հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ հասցեով:

Ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի է Polbox-media.com կայքում:

18. Օրենքի և ֆորումի ընտրություն
Սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում և մեկնաբանվում է օրենքին համապատասխան Վրաստանում՝ հաշվի չառնելով իր օրենքների հետ բախման կանոնները. Դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել Վրաստանի դաշնային դատարանների բացառիկ իրավասությանը և իրավասությանը բոլոր վեճերում, բխող այս կայքի կամ աջակցման ծառայության օգտագործումից:

19. Էլեկտրոնային պայմանագրեր; Մուտք և պահեստավորում
Սեղմելով «Ընդունել» կոճակը, դուք հաստատում եք սույն Համաձայնագրի ընդունումը և պարունակվող կամ նշված դրույթները, պայմանները և ծանուցումները գերմաներեն:

Այս գործողությունը ստեղծում է էլեկտրոնային ստորագրություն, որն ունի նույն իրավական ուժը և գործողություն, ինչպես նաև ձեռագիր ստորագրություն, որը ցույց է տալիս ձեր համաձայնությունը իրավաբանորեն պարտավորեցնող պայմանագրի կնքման մեջ: Սեղմելով «Ընդունել» կոճակը, դուք համաձայնում եք ձեզ համաձայնագրերի տրամադրման էլեկտրոնային ձևի հետ:Որպեսզի ստանաք էլ. Փոստ մուտք գործելու համար համաձայնությունը և պահպանեք այն, դուք պետք է մուտք ունենաք դեպի ինտերնետ ուղղակիորեն կամ սարքերի միջոցով, որոնք հասանելի են ինտերնետ- բովանդակության համար և պետք է վճարեքեն ցանկացած նման մուտքի հետ կապված ծառայությունների վճարները: Բացի այդ, դուք պետք է օգտագործեք բոլոր սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են նման ինտերնետ կապի համար, ներառյալ համակարգիչը և մոդեմը կամ մուտքի այլ սարք: Խնդրում եմ տպել սույն համաձայնագրի պատճենը ձեզ համար: Էլեկտրոնային պատճենը պահպանելու համար սույն Համաձայնագրի, դուք կարող եք պահպանել այն ցանկացած տեքստային խմբագրիչում:

20. Ոչ մի մերժում
Polbox-media.com-ի կողմից որևէ դրույթ չկիրառելը սույն համաձայնագրի կամ ձեր կողմից խախտման արձանագրումը նրան ոչ մի կերպ չի զրկում հետագայում որեւէ դրույթ կիրառելու իրավունքից, սույն պայմանագրի պայմաններում կամ գործելը նմանատիպ խախտումներ. հետ կապված:

21. Իրավունքների շնորհում
Մենք ցանկացած պահի կարող ենք հանձնարարել այս պայմանագիրը առանց նախապես ծանուցումների. Դուք չեք կարող այս պայմանագիրը հանձնարարել որևէ մեկին:

22. Երրորդ կողմի շահառուներ չկան
Դուք համաձայնում եք դա, եթե սույնով այլ բան ուղղակիորեն նախատեսված չէ: Համաձայնագրի համաձայն, սույն համաձայնագրով երրորդ կողմի շահառուներ չեն լինի:

23. Արտահանման վերահսկողություն
Դուք չեք կարող օգտագործել, արտահանել կամ վերաարտահանել որևէ բովանդակություն կամ այլ նյութեր այս կայքից՝ խախտելով գործող օրենքները կամ կանոնակարգերը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ԱՄՆ արտահանման օրենքներով և կանոնակարգերով:

24. Անվավեր, որտեղ արգելված է
Այս կայքում առաջարկվող ոչ բոլոր հնարավորությունները, ապրանքները կամ աջակցության ծառայություններն են հարմար կամ հասանելի բոլոր անձանց կամ բոլոր աշխարհագրական տարածաշրջաններում: Polbox-media.com-ը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ սահմանափակել ցանկացած հատկանիշի, ապրանքի կամ աջակցության ծառայության տրամադրում և քանակություն անձի կամ աշխարհագրական տարածքի: Ցանկացած հատկանիշի, ապրանքի կամ առաջարկի ցանկացած առաջարկ որտեղ կա արգելք, կայքում կատարված բոլոր ծառայություններն անվավեր են, :

25. Ինտեգրում և տարանջատում
Եթե ​​այստեղ այլ բան նախատեսված չէ,ապա սույն համաձայնագիրը կազմում է ձեր և Polbox-media.com-ի միջև եղած ամբողջ պայմանագիրը և կարգավորում է դրա օգտագործումը, ձեր կողմից այս կայքի և աջակցման ծառայության կողմից: Եթե համաձայնագրի ​​ որևէ մաս կճանաչվի անվավեր կամ անիրագործելի, կմեկնաբանվի գործող օրենսդրությանը համապատասխան, հնարավորինս ճշգրիտ արտացոլելով կողմերի նախնական մտադրությունը, ապա մնացած սույն համաձայնագիրը կմնա ամբողջությամբ և ուժի մեջ:

Սեղմելով «Ընդունել» կոճակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստորագրում եմ այս համաձայնագիրը էլեկտրոնային ձևով և համաձայն եմ պարտավորված լինել դրանում պարունակվող կամ նշված բոլոր պայմաններով և ծանուցումներով: